a

تلگرام

واتس آپ

کپی رایت 2018 پارس‌ در.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 21:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

0912-3156833

تماس برای مشاوره رایگان

واتس آپ

تلگرام

جستجو
فهرست

ایمنی در کارگاه های ساختمانی

چند نکته ایمنی در کارگاه های ساختمانی
(لباس و تجهیزات)
یک – کارگران کارگاه‌های ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی باشند
بسته به شرایط و نوع کار، سایر وسایل حفاظت فردی
همچون دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات نیزمطابق
ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار آنها قرار داده شود.
(محل رفت وآمد)
دو – تمامی معابر، پلکان‌ها، سطوح شیبدار، باز شوها، پرتگاه‌ها و نقاطی
که احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارند، باید با نرده و پوشش‌های موقت و مناسب حفاظت شوند .
(کار بر روی بام )
سه – از کار کردن کارگران روی بام ساختمان‌ها
در هنگام باد و توفان و بارندگی شدید و یا هنگامی که
سطح بام پوشیده از یخ باشد ، جلوگیری به عمل آید .
چهار – برای ایمنی در کارگاه های ساختمانی در هنگام کار روی بام‌های شیبدار و یا بام‌های پوشیده از صفحات شکننده
مانند صفحات موجدار نور گیر و ورق‌های فشرده سیمانی
مانند ایرانیت- باید از نردبان‌ها یا صفحات تراولینگ با عرض حداقل ۲۵سانتیمتر استفاده شود .
این نردبان‌ها و صفحات باید محکم و مطمئن نصب شده باشند
تا احتمال لغزش آنها در زیر پای کارگران کاهش یابد.
پنج – در لبه سطوح شیبدار باید موانع مناسب و کافی برای جلوگیری از سقوط کارگر یا ابزار کار پیش بینی شود .
شش – کارگرانی که روی بام‌های شیبدار با شیب
بیش از ۲۰ درجه کار می کنند باید مجهز به کمربند ایمنی و طناب نجات باشند.
هفت – معابری که برای عبور فرغون یا چرخ‌های دستی ساخته می‌شود باید دارای سطوح صاف باشد .
و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض در نظر گرفته شود .
(قالب بتن)
هشت – قالب بتن باید قبل از بتن ریزی مورد بازرسی قرار گرفته و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود.
نه –  هنگام برداشتن قالب بتن باید احتیاط‌های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.
ده – دستگاه‌های بتن ساز باید دارای ضامن باشند تا هنگام تمیز کردن‌، دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری شود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید